Riêng tưHiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, Cùng Học Anh Ngữ với Chúng Tôi (Study English with Us) cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật, đặc biệt là các quy định trong Đạo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, và thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo dữ liệu Quý khách cung cấp được bảo mật và bảo vệ an toàn. Cũng như các bạn, chúng tôi hoàn toàn không thích các loại thư rác, và vì thế chúng tôi cam kết không chia sẽ hoặc bán thông tin cá nhân của các bạn (nếu có) cho bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào khác.