Terms of Service

Điều Khoản Sử Dụng của Study English with Us 

Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tài liệu nào có sẵn ở đây xác định rằng bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây (sau đây gọi là Điều Khoản Sử Dụng). Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn nên rời khỏi trang web này và không sử dụng các tài liệu trình bày trong trang web của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Các Tài Liệu 

  1. "Các tài liệu" ở trên trang web studyenglishwithus.com tức là những gì có thề hình thành và được định nghĩa như tài liệu, tập tin, hình ảnh, hình động, video, ảnh hoặc những văn bản, bài vở sử dụng trên Study English with Us.
  2. Tất cả các tài liệu sử dụng trên studyenglishwithus.com đều có bản quyền và thuộc bản quyền của Studyenglishwithus.com. Những videos và tài liệu được hiển thị công cộng trên trang web không có nghĩa rằng chúng được chuyển giao qua chế độ sử dụng công cộng hoặc có quyền sao chép. 
  3. Bất kỳ dưới hình thức và trường hợp nào, bạn cũng không được phép sao chép, phân phối hoặc bán lại bất ký nội dung nào trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc sao chép, tải xuống hoặc phân phối tài liệu của studyenglishwithus.com là bất hợp pháp. Tài liệu này chỉ để cho các bạn sử dụng, tuân theo nguyên tắc sử dụng mà thôi. 
  4. Thiết kế, bố cục cũng như tất cả các tài liệu của trang web, hoặc của bất kỳ trang web nào khác thược sở hữu, vận hành, cấp phép, kiểm soát hoặc có liên quan đến Study English with Us, đều được bảo vệ bởi luật pháp Quốc Tế  và bởi các luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ khác, vì thế dưới mọi hình thức, không thể sao chép dù chỉ một phần hay toàn bộ tài liệu. 

Giới Hạn Bảo Hành


Trừ khi được cung cấp bằng hợp đồng hoặc giấy phép thỏa thuận đối với người sử dụng, nếu có, và gắn liền với trang web, bằng không Study English with Us không đưa ra bất cứ hình thức đại diện hoặc sự bảo hành nào đới với bất kỳ sản phẩm hoặc những tài liệu liên quan và trong phạm vi cho phép của pháp luật rằng trang web được trình giao "như vậy". Sự bảo hành nói đến ở đây là áp dụng cho sự tuyệt đối, chính xác, đúng, đáng tin cậy, thích hợp cho mục đích sử dụng nào đó và không có tính vi phạm. Và đó là sự bảo hành duy nhất mà Study English with Us đưa ra liên quan đến trang web, nội dụng và tài liệu trên đó. Chúng tôi không bảo đảm rằng nội dung hoặc những chức năng thể hiện trên website là hoàn toàn không có lỗi, bị gián đoạn, thiếu sót, có sai sót, vi-rút hoặc những yếu tố hư hại khác.